Wells House and Gardens

Wells House and Gardens

Iwerddon Wexford

Wells House and Gardens

Website

O goetiroedd hynafol i erddi teras ffurfiol a llwybrau tylwyth teg, teithiau byw o gwmpas y tŷ gydag actorion mewn gwisgoedd yn sôn am Cromwell, gwrthryfel a newyn, mae gan Wells House 450 o erwau o hanes, ynghyd â chwrt crefftau hynod a chaffi. Mae'n agored saith niwrnod yr wythnos rhwng 10am a 4:30pm, a chynhelir teithiau o gwmpas y tŷ ar benwythnosau. Mae popeth ar gael yn www.wellshouse.ie