Chwaraewch gêm o golff yn Blainroe ar gwrs ger clogwyn gyda golygfa o’r Wyddfa

Chwaraewch gêm o golff yn Blainroe ar gwrs ger clogwyn gyda golygfa o’r Wyddfa

Iwerddon Wicklow

Chwaraewch gêm o golff yn Blainroe ar gwrs ger clogwyn gyda golygfa o’r Wyddfa

Darganfod mwy

Os ydych chi'n golffiwr, ni fyddai unrhyw ymweliad ag Iwerddon yn gyflawn heb gael o leiaf un rownd. Mae Clwb Golff Blainroe, sydd ond 3.5km o Dref Wicklow, yn berl. Mae lleoliad y clwb ar ben clogwyn yn gwarantu golygfeydd o'r môr o bob un o'i 18 twll, gyda'r Wyddfa yng Nghymru i'w gweld ar ddiwrnodau arbennig o glir yn yr haf. Wrth edrych tua'r gorllewin i fyny'r dyffryn cul gwelir mynyddoedd mawreddog Wicklow. Mae’r cwrs heriol par-72, 6,175 metr hwn, a ddyluniwyd gan Hawtree, yn un o 100 Cwrs Gwyddelig Gorau Golf Digest Ireland yn 2019.

Mae tref Wicklow yn dref harbwr brysur gyda llawer i'w weld a'i wneud, ond mae taith o amgylch Carchar Hanesyddol Wicklow yn hanfodol. Mary Morris y Metron sydd yn adrodd straeon y carcharorion - o wrthryfelwyr Gwrthryfel 1798, i’r carcharorion yn cael eu cludo i’r Byd Newydd a’r menywod a’r plant a ddygodd fwyd yn unig er mwyn bwydo eu hunain yn ystod newyn y 1840au. Nid yw taith yn ystod y nos yn addas i'r rheiny sydd o anian nerfus – dywedir mai dyma un o'r adeiladau gyda'r mwyaf o ysbrydion ynddo yn Ewrop.