Clustfeiniwch am adar y coed a’r arfordir ar lwybrau Tintern

Clustfeiniwch am adar y coed a’r arfordir ar lwybrau Tintern

Iwerddon Wexford

Llwybrau Cerdded Tintern

Darganfod mwy

Mae'r 4 taith gerdded ddolennog hyn yn cychwyn o ben y llwybr yn Abaty Tintern, ac yn cynnig cyfuniad o goetiroedd tawel a theithiau cerdded arfordirol. Mae’r llwybrau, sy’n amrywio o daith gerdded fer 20 munud i daith gerdded 2 awr, yn mynd â chi heibio i rai o uchafbwyntiau Penrhyn Hook: Abaty Tintern, Gardd Furiog Colcough a Phentref Saltmills. Dylai pobl sy'n hoff o fywyd gwyllt gadw llygad ar agor am las y dorlan, crehyrod bach copog, bwncathod, gwiwerod coch ac ystlumod ar y llwybrau mewndirol ac adar môr mudol fel gwyddau du ar hyd yr arfordir.