Bae Brittas

Bae Brittas

Iwerddon Wicklow

Bae Brittas

Darganfod mwy

Three Mile Water ym Mae Brittas yw un o'r eangderau gorau o draeth ar arfordir y dwyrain a chredir mai yma y glaniodd San Padrig gyntaf yn Iwerddon. Heb unrhyw bentiroedd i amharu ar rythm tyner y tonnau wrth iddynt dorri ar y tywod, mae'r traeth 5km o hyd hwn yn fan delfrydol i ymdrochi, hwylio a cherdded. Am chwe wythnos bob haf mae Bae Brittas yn troi'n lle chwarae i blant, wrth iddynt rasio drwy'r twyni a rhedeg i'r traeth. Fodd bynnag, am weddill y flwyddyn mae'r traeth ar y cyfan yn lle delfrydol i ymneilltuo o dwrf y byd a myfyrio.