Waterford Greenway

Waterford Greenway

Iwerddon Waterford

Waterford Greenway

Darganfod mwy

Mae hen reilffordd Dinas Waterford i Dungarvan wedi'i thrawsnewid yn llwybr beicio a cherdded 46km oddi ar y ffordd. Bydd y llwybr hwn yn mynd â chi ar draws 11 o bontydd, 3 traphont a thrwy dwnnel 400 metr o hyd. Mae digon o bethau i'w gwneud a'u gweld ar hyd y ffordd hefyd. Ceir yno anheddiad Llychlynnaidd Woodstown o'r 9fed ganrif, y gerddi addurnol byd-enwog yn Mount Congreve a Rheilffordd Dreftadaeth Waterford & Suir Valley. Neu gallwch ryfeddu at y tirweddau hardd wrth i chi fynd heibio iddynt, sy'n cynnwys Afon Suir, mynyddoedd Comeragh, yr Arfordir Copr a Bae Dungarvan.