Bray Head

Bray Head

Iwerddon Wicklow

Bray Head

Darganfod mwy

Mae Swydd Wicklow yn adnabyddus am ei llwybrau cerdded ac mae'r llwybr arfordirol o Bray i Greystones ymhlith y gorau. Mae'r llwybr sy'n mynd am 7km ar hyd y clogwyni yn rhedeg yn agos i reilffordd Dulyn-Wexford, a adeiladwyd yn ystod y 19eg ganrif. Adeiladwyd y llwybr gan weithwyr y rheilffordd er mwyn cludo offer a deunyddiau i'r lein islaw. Ar yr un pryd gwnaethant hefyd greu un o'r llwybrau clogwyn harddaf ar arfordir y dwyrain. Fel arall, ewch ar y llwybr o Bray i ben Bray Head, i gael golygfeydd panoramig o Bray, Gogledd-ddwyrain Wicklow a Bae Dulyn, yn ogystal â mynyddoedd cyfagos y Great a'r Little Sugar Loaf.