Gwarchodfa Adar Gwyllt Wexford

Gwarchodfa Adar Gwyllt Wexford

Iwerddon Wexford

Gwarchodfa Adar Gwyllt Wexford

Darganfod mwy

Mae'r traddodiad Celtaidd hynafol o fyw mewn cytgord â byd natur yn parhau yng Ngwarchodfa Adar Gwyllt Wexford. Sefydlwyd y warchodfa, sy'n dathlu ei phen-blwydd yn 50 yn 2019, fel noddfa yn y Gaeaf ar gyfer gwyddau talcenwyn yr Ynys Las. Wedi'i lleoli ar dir fferm gwastad a gafodd ei adennill o'r môr yn y 1840au, mae'n gorchuddio tua 200 hectar o Slob y Gogledd ac mae'n rhan o Ardal Gwarchodaeth Arbennig ehangach Slobiau a Harbwr Wexford. Mae 40% o boblogaeth y byd o Wyddau Talcenwyn yr Ynys Las yn dod o hyd i gysgod a bwyd yma, ynghyd â miloedd o adar gwyllt, rhydwyr ac adar eraill. Yn wir, mae dros 250 o rywogaethau o adar wedi eu cofnodi yma.