Plasty a Gerddi Wells

Wexford

Iwerddon Wexford

Plasty a Gerddi Wells

Darganfod mwy

Mae gan Blasty a Gerddi Wells hanes sy'n mynd yn ôl dros 400 o flynyddoedd. Adeiladwyd y plasty yn wreiddiol gan John Warren ar ddiwedd yr 17eg ganrif, a phrynwyd yr ystâd gan y teulu Doyne ar ôl ei farwolaeth. Yn y 1830au, comisiynwyd y pensaer enwog o Sais, Daniel Robertson, gan y teulu i ailgynllunio'r plasty a'r gerddi fel y mae'n edrych heddiw. Mae'r plasty wedi bod yn eiddo i deulu Rosler ers 1965 ac agorodd i'r cyhoedd yn 2012.  Ymunwch â'r daith o amgylch y plasty byw a darganfod gwir fywydau Lady Francis a thrigolion eraill y tŷ drwy lygaid eich tywysydd Fictoraidd.