Bryn Myrddin

Bryn Myrddin

Cymru Sir Gaerfyrddin

Bryn Myrddin

Website

Darganfyddwch Sir Gâr – ei hanes, ei phobl, ei hamaethyddiaeth a'r dewin Myrddin – yng Nghanolfan Bryn Myrddin. Profwch olygfeydd godidog ar y llwybrau natur a safle'r fryngaer hynafol ar ein fferm llaeth a defaid. Gwyliwch y godro yn y Ganolfan Dreftadaeth.
Archebwch deithiau tywys ymlaen llaw, ac yna mwynhewch de prynhawn traddodiadol Ffermdy Sir Gaerfyrddin.

 • Natur & Bywyd GwylltNature
 • Beicio
 • Celf a Chrefft
 • Awyr
 • Môr
 • Tir
 • Hanes
 • Diwylliant ac Adloniant
 • Lles ac Ymwybyddiaeth Ofalgar
 • Aml-Weithgaredd
 • Bwyd a Diod
 • Treftadaeth
 • Pererindod