Bryn Myrddin

Bryn Myrddin

Cymru Sir Gaerfyrddin

Bryn Myrddin

Website

Darganfyddwch Sir Gâr – ei hanes, ei phobl, ei hamaethyddiaeth a'r dewin Myrddin – yng Nghanolfan Bryn Myrddin. Profwch olygfeydd godidog ar y llwybrau natur a safle'r fryngaer hynafol ar ein fferm llaeth a defaid. Gwyliwch y godro yn y Ganolfan Dreftadaeth.
Archebwch deithiau tywys ymlaen llaw, ac yna mwynhewch de prynhawn traddodiadol Ffermdy Sir Gaerfyrddin.

  • Natur & Bywyd Gwyllt
  • Beicio
  • Celf a Chrefft
  • Hanes
  • Diwylliant ac Adloniant
  • Lles ac Ymwybyddiaeth Ofalgar
  • Aml-Weithgaredd
  • Bwyd a Diod
  • Treftadaeth
  • Pererindod