Canolfan Ganŵio Padlwyr Llandysul

.

Cymru Sir Gaerfyrddin

Canolfan Ganŵio Padlwyr Llandysul

Website

Mae Canolfan Ganŵio Padlwyr Llandysul wedi’i lleoli ar lannau’r afon Teifi yn Sir Gaerfyrddin Gorllewin Cymru. Mae'r ganolfan yn arbenigo mewn chwaraeon dŵr fel canŵio, caiacio, Rafftio, nofio afon, arfordira ac ati ond mae hefyd yn cynnal gweithgareddau tir fel Beicio Mynydd, Cerdded Bryniau, Dringo Creigiau ac Abseilio. Darperir yr holl offer ac rydym ar agor drwy'r flwyddyn. Mae gan y ganolfan hefyd dŷ byncws sy'n gallu cysgu hyd at 30 o bobl a maes gwersylla gydag opsiynau cyswllt trydan. Ein gwefan yw www.llandysul-paddlers.org.uk neu e-bostiwch bpaddlers@aol.com neu ffoniwch 01559363209 neu 07900570440

  • Natur & Bywyd Gwyllt
  • Cerdded
  • chwaraeon dŵr
  • Beicio
  • Aml-Weithgaredd