Coastal Foraging

Coastal Foraging

Cymru Sir Gaerfyrddin

Coastal Foraging

Website

Rydym yn cynnig cyrsiau fforio ar arfordir Gorllewin Cymru (6-8 awr). Dysgwch am fywyd gwyllt, planhigion, hanes lleol, daearyddiaeth a daeareg. Fforiwch am blanhigion, gwymon a mwy, a fydd yn cael eu coginio ar y traeth ar ddiwedd y dydd.
Rydym yn cynnal diwrnodau meithrin tîm/corfforaethol a diwrnodau diddordeb arbennig, gan gynnwys cyrsiau yn ymwneud â llysieuaeth a figaniaeth.

  • Natur & Bywyd Gwyllt
  • Hanes
  • Lles ac Ymwybyddiaeth Ofalgar
  • Bwyd a Diod