Crochendy Nantyfelin

Crochendy Nantyfelin

Cymru Ceredigion

Crochendy Nantyfelin

Website

Nid diwrnodau 'peintio potiau' yw ein gweithdai crochenwaith, ond maent wedi'u hanelu at bobl sy'n chwilio am gyfle i roi cynnig ar grochenwaith mewn modd mwy gwerth chweil.
Cynhelir sesiynau teirawr yn y prynhawn o ddydd Llun i ddydd Gwener. 2pm-5pm
Cynhelir sesiynau teirawr boreol ar fore dydd Sadwrn yn unig. 10am-1pm.

  • Celf a Chrefft
  • Diwylliant ac Adloniant
  • Treftadaeth