Cynefin

Cymru

Cymru Sir Gaerfyrddin

Cynefin

Website

Syniad Owen Shiers, un o frodorion Dyffryn Clettwr, yw 'Cynefin'. Mae’n brosiect mapio cerddorol sydd yn tynnu llinell o’r gorffennol i’r presennol – gan gychwyn ym mro ei febyd. Mae'n brosiect ceddorol gafaelgar sydd yn cyflwyno straeon, hanes, barddoniaeth a chyfoeth treftadaeth Sir Ceredigion.

  • Cerdded
  • Hanes
  • Diwylliant ac Adloniant
  • Treftadaeth
  • Pererindod