Gerddi Aberglasne

Cymru

Cymru Sir Gaerfyrddin

Gerddi Aberglasne

Website

Mae Aberglasne yn un o erddi gorau Cymru, ac yn ei chanol mae Gardd Gloestr Elisabethaidd wedi’i hadnewyddu’n llawn, sef yr unig enghraifft o’i bath sydd wedi goroesi yn y DU heddiw. Y tu hwnt i hyn, gall ymwelwyr archwilio 10 erw o dros 20 o wahanol arddulliau gardd.

Mae ein gweithdai Prif Arddwr misol yn addas ar gyfer garddwyr o bob lefel. Byddwch yn treulio’r diwrnod gyda’n Prif Arddwr profiadol a gwybodus yn trafod sut i gael y gorau o’ch gardd a chael awgrymiadau garddio defnyddiol. Gweithdai gyda'r Prif Arddwr | Aberglasne yn Sir

  • Natur & Bywyd Gwyllt
  • Cerdded
  • Celf a Chrefft
  • Hanes
  • Lles ac Ymwybyddiaeth Ofalgar
  • Aml-Weithgaredd
  • Bwyd a Diod