Guided Pilgrimage

Guided Pilgrimage

Cymru Ceredigion

Guided Pilgrimage

Website

Mae cwmni Guided Pilgrimage yn cynnig pererindodau undydd a dros sawl diwrnod yng Ngorllewin Cymru. Mae ein profiadau ar gyfer grwpiau bach yn cynnwys dilyn afon Teifi o'i tharddiad i'r môr, neu bererindod i Dyddewi, sy'n gyrchfan ysbrydol hynafol. Rydym yn ymgolli yn nhreftadaeth a natur y tirweddau Celtaidd hyn gan ganiatáu i ysbrydoliaeth a myfyrdod ddigwydd. Mae Guided Pilgrimage yn gwmni nid-er-elw.

  • Natur & Bywyd Gwyllt
  • Cerdded
  • Lles ac Ymwybyddiaeth Ofalgar
  • Treftadaeth
  • Pererindod