Journeying

Journeying

Cymru Sir Benfro

Journeying

Website

Mae cwmni Journeying yn hebrwng grwpiau bach ar deithiau cerdded tywysedig yng Nghymru ac Iwerddon. Mae ein gwyliau o bererindod yn cael eu hysbrydoli gan Gristnogaeth Geltaidd. Mae gwreiddiau Journeying yn ymwneud ag ysbrydolrwydd Celtaidd ac mae pererindota yn llinyn sy'n gwau trwy bopeth a wnawn.

I gael manylion am y teithiau tywys, ewch i: www.journeying.co.uk/journeys-2022

  • Natur & Bywyd Gwyllt
  • Cerdded
  • Hanes
  • Lles ac Ymwybyddiaeth Ofalgar
  • Treftadaeth
  • Pererindod