Rhiannon Ltd

.

Cymru Ceredigion

Rhiannon Ltd

Website

Fe'i sefydlwyd yn Nhregaron yn 1971, ac mae Rhiannon yn cynrychioli Celf, Crefft a Dylunio Celtaidd ar ei gorau. O aeaf 2022 ymlaen, mae'r ganolfan yn cynnal rhaglen newydd o ddigwyddiadau gyda'r nos yn canolbwyntio ar draddodiadau a straeon Celtaidd gorllewin Cymru gyda'r gemydd Rhiannon Evans yn archwilio ac yn rhannu ysbrydoliaeth gydag awduron, haneswyr ac artistiaid.

  • Celf a Chrefft
  • Diwylliant ac Adloniant
  • Treftadaeth
  • Pererindod