Teithiau Cerdded Dyfi

Cymru

Cymru Ceredigion

Teithiau Ceredded Dyfi

Website

Mae teithiau cerdded Dyfi yn cynnig teithiau cerdded tywysedig yng Nghanolbarth Cymru. Mae'r teithiau cerdded yn cynnwys hanes, treftadaeth, y Gymraeg a natur. Mae'r teithiau tywys a gynigir yn ymwneud â chwedlau'r Mabinogi a hanes Cymru'r canoloesoedd, ac yn ymweld â safleoedd perthnasol. Gellir trefnu taith ar gyfer grŵp trwy gysylltu â thudalen @TeithiauCerddedDYFIWalkingTours ar Facebook neu drwy ffonio Arfon Hughes ar 07426 914442.

  • Natur & Bywyd Gwyllt
  • Cerdded
  • Hanes
  • Diwylliant ac Adloniant
  • Lles ac Ymwybyddiaeth Ofalgar
  • Treftadaeth
  • Pererindod