VIP Wales

Cymru

Cymru Sir Benfro

VIP Wales

Website

Mae VIP Wales yn fusnes teuluol lleol sydd wedi'i leoli ym mhrydferthwch Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro. Bydd ein teithiau cerdded tywysedig yn eich galluogi i ddarganfod mythau a chwedlau Celtaidd. Teithiwch yn ôl mewn amser wrth i ni ddatgelu ein hetifeddiaeth a'n diwylliant Cymraeg a Chymreig, a rhannu straeon sy'n wybyddus i'r bobl leol yn unig!

  • Natur & Bywyd Gwyllt
  • Cerdded
  • Celf a Chrefft
  • Hanes
  • Aml-Weithgaredd
  • Bwyd a Diod
  • Treftadaeth