Gweithgareddau Awyr Agored

.

Gall bod yn egnïol fynd â chi yn nes at yr Ysbryd Celtaidd. Gallwch ddysgu sgil newydd neu fwynhau eich hoff weithgaredd gyda chefndir ysgogol. O bedlo i badlo mae'r cyfan yma. Llogwch gwch i ddysgu pysgota yn y môr yn Wicklow. Padlwch Afon Teifi, trwy gefn gwlad Ceredigion a Sir Gaerfyrddin. Dysgwch syrffio mewn Gaeleg yn Waterford neu rhowch gynnig ar arfordira yn Sir Benfro, lle cafodd ei ddyfeisio. Trefnwch wersyll antur yn Wexford neu gwelwch y golygfeydd wrth i chi suddo'r pytiau yn Wicklow. Syrffiwch Fôr Iwerddon neu marchogwch dros fryniau Preseli.

Taith Cwch Dolffiniaid Cei Newydd

Féile John Dwyer

Freedom Surf School

Wicklow Boat Charters

Saoirse Cycling Tours

Rheilffordd Suir Valley

Padlfyrddio ar eich Traed a Ioga Dunmore East

Wells House and Gardens

The Irish Experience

Fatbike Adventures

Woodenbridge Hotel and Lodge

Dunbrody Famine Ship

Irish National Heritage Park

International Outdoor Adventure Centre

Bray Adventures

Cyrchfan Gwyliau a Golff Dunmore East

Biking.ie

Seal Rescue Ireland

Lismore Town Tours

Lismore Castle Virtual Reality Tour

GoPaddle.ie

Wicklow Naturally

Beyond the Trees at Avondale

VIP Wales

Teithiau cwch gweld bywyd gwyllt Abergwaun

Eco Wersylla a Glampio Moethus Top of the Woods

Ymddiriedolaeth Ystrad Fflur

Melin Tregwynt

Llesiant ac Antur Leanne Bird

Bryn Myrddin

Canolfan Adar Ysglyfaethus Prydain

Retreats Group

Antur Tŷ Cwch

Gerddi Aberglasne

Celtic Deep

Canolfan Ganŵio Padlwyr Llandysul

Aber Adventures LTD