Lles ac Ymwybyddiaeth Ofalgar

.

Gall darganfod yr Ysbryd Celtaidd godi eich ysbryd. Mae’r profiadau hyn yn eich helpu i ddod yn nes atoch eich hun wrth i chi ddod yn nes at natur a hanfod Cymru ac Iwerddon. Yma fe gewch le i feddwl a theimlo'n well mewn amgylchedd ysbrydoledig. Cerddwch y Camino ar St Declan’s Way yn Waterford neu dilynwch  ôl troed Dewi Sant a Sant Aidan yn Sir Benfro a Wexford. Mwynhewch brofiad therapiwtig yn Alpaca Ranch yng Nghereddigion neu ioga awyr agored ar Benrhyn Hook.

Freedom Surf School

Muddyboots

Wicklow Boat Charters

Goleudy Hook

Padlfyrddio ar eich Traed a Ioga Dunmore East

Wells House and Gardens

Siarteri'r De Ddwyrain

The Irish Experience

Fatbike Adventures

Teithiau Gallivanting

Clwb Golff Wicklow

Woodenbridge Hotel and Lodge

Footfalls Walking Holidays Ltd

Irish National Heritage Park

International Outdoor Adventure Centre

Oulart Hill

Livin Off The Hook

Saltee Ferry

Cyrchfan Gwyliau a Golff Dunmore East

Ireland Tour Guides

Biking.ie

Seal Rescue Ireland

The Sea Gardener

Lismore Town Tours

Ferns Castle

The Makers House

Hill Top Treks

Lismore Castle Virtual Reality Tour

Tintern Abbey

GoPaddle.ie

Medieval Ferns Walking Tour

Wicklow Naturally

Waterford Camino

Llwybr y Fonesig Louisa

Ffordd St. Declan

Holidaynests Therapy

Beyond the Trees at Avondale

Homesouls Therapy

Eco Wersylla a Glampio Moethus Top of the Woods

Coastal Foraging

Teithiau Cerdded Dyfi

Guided Pilgrimage

Oriel Raul Speek, Solfach

Journeying

Bryn Myrddin

Canolfan Adar Ysglyfaethus Prydain

Tywi Gateway Trust / Carmarthenshire Museum (CCC)

Retreats Group

Nordicymru

Gerddi Aberglasne

Siramik

Taith Treftadaeth Llansteffan

Ar Draws y Ffin – Gŵyl Chwedleua Ryngwladol Cymru 2023

Wexford-Sir Benfro Ffordd y Pererin